CFP: POLITYKA

online, 26 lutego 2023

Polityka jest dążeniem do udziału we władzy, wywieraniem wpływu między państwami, lub w obrębie państwa – grupami – tworzącymi państwo. Polityka stanowi swoistego rodzaju sztukę gry dyplomatycznej, propagandowej i wojskowej. To także stwarzanie społecznych i ekonomicznych warunków egzystencjalnych, prowadzących do zaspokojenia potrzeb państwa i zbiorowości. Z tego względu organizatorzy konferencji Polityka zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. nad następującymi zagadnieniami:

 • polityka w perspektywie kulturowej;
 • polityka a realizacje kultury (film, serial, literatura, gry wideo, komiksy etc.);
 • political fiction;
 • polityka w mediach – media tradycyjne i social media; dziennikarstwo polityczne
 • kampanie wyborcze, wybory,  kreowanie wizerunku, polityczne skandale;
 • polityka a kryzysy;
 • historia i polityka;
 • geopolityka;
 • spory polityczne;
 • słynni politycy – historia i współczesność;
 • konflikty zbrojne, działania wywiadowcze etc.;
 • reżimy, tyranie, przewroty, rewolucje, junty wojskowe;
 • dyplomacja;
 • propaganda;
 • kobiety w polityce;
 • ikony polityki, biografie polityków.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres polit.konferencja@gmail.com mija 7 lutego 2023 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 190 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://politykakonferencja.wordpress.com/

Organizatorzy: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz
dr Barbara Stelingowska
mgr Joanna Brońka
mgr Konrad Zielonka