Program konferencji

Sobota 30 maja 2020,

Obrady online

9.00 – 9.55 logowanie się do spotkania

9.55-10.00 powitanie uczestników konferencji, oficjalnie rozpoczęcie obrad

PANEL I

10.00-11.15

Wanda Kondracka (Uniwersytet Jagielloński), Współczesna definicja polityki

Mgr Kasper Pfeifer (Uniwersytet Śląski), Ontologia polityczna Jacquesa Rancière’a

Tomasz Baran (Uniwersytet Wrocławski), Filozofia polityczna na tle ogólnej refleksji politycznej w myśli Leo Straussa

przerwa

PANEL IIA

11.35-12.50

Dr Seweryn Pieniążek, Wiec jako element „walki politycznej” w okresie międzywojennym na przykładzie działalności posła Jana Pieniążka

Mgr Bartłomiej Kucek (Uniwersytet Warszawski), Walka ze Słowacką Partią Ludową. Echa internowania księdza Andreja Hlinki przed wyborami parlamentarnymi w Czechosłowacji w 1920 roku

Cezary Paprzycki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Komunistyczna Partia Czech i Moraw – od marksizmu do mainstreamu

PANEL II B

11.35-12.50

Mgr Piotr Osiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Między polityką a filozofią. Spotkanie Aleksandra Wielkiego i Diogenesa z Synopy według Plutarcha z Cheronei

Dr Anna Łozowska-Patynowska (Akademia Pomorska w Słupsku), Mistrz Wincenty Kadłubek – książęcy kronikarz czy wytrawny polityk? „Kronika polska” jako zwierciadło polityki historycznej i świadomości literackiej twórcy

Mgr Agnieszka Górka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Melancholik wobec polityki. „Horsztyński” Juliusza Słowackiego

PANEL II C

11.35-12.50

Dr Agata Marciniak (Uniwersytet Łódzki), Manipulacja a ideologia – cztery płaszczyzny relacji

Mgr Dominik Łężak (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej), Kampania prezydencka w 2020 r. w Polsce w mediach społecznościowych w dobie koronawirusa

Mgr Anita Kwiatkowska (Instytut Dyskursu i Dialogu, Uniwersytet Warszawski), Koronawirusowe wybory prezydenckie w polskich serwisach informacyjnych

przerwa

PANEL III A

13.10-14.25

Mgr Ewa Ciembroniewicz (Uniwersytet Jagielloński), Działania rządu Chińskiej Republiki Ludowej na rzecz upowszechnienia, unowocześnienia, transformacji oraz sportyfikacji Bushu

Mgr Magdalena Grela-Chen (Uniwersytet Jagielloński), „Peng Mama” – piękniejsza twarz chińskiej propagandy

Joanna Nawrotkiewicz (Uniwersytet Warszawski), Kreowanie chińskiej tożsamości w hongkońskim Muzeum Historii

PANEL III B

13.10-14.25

Natalia Skrzypek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Sztuka w służbie polityki – rzeźbiarskie realizacje idei państwa Dariusza I

Mgr Dorota Sakowicz (Uniwersytet Gdański), Sztuka w służbie polityki. Wizerunek Lucjusza Septymiusza Sewera w rzymskiej sztuce oficjalnej

Wiktoria Tabak (Uniwersytet Jagielloński), Niechciane ciała

przerwa

PANEL IV A

15.15-16.55

Dr Wojciech Lewandowski (Uniwersytet Warszawski), To tylko show? Wizja władzy politycznej w komiksie „Transmetropolitan”

Mgr Szymon Wasielewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Analiza obrazu polityki w filmach oraz serialach na przykładzie wybranych produkcji

Mgr Adrianna Michno (Uniwersytet Wrocławski), Z serialu na ulice – strój jako element protestu. Przypadek „Opowieści Podręcznej” i „Domu z papieru”

Mgr Nadia Gubernat (Uniwersytet Jagielloński), Pułapka idealizmu. Czy cnota pomaga w „Grze o tron”?

PANEL IV B

15.15-16.55

Mgr Kateryna Savranska (Uniwersytet Jagielloński), Konflikt dyplomatyczny między Polską a Rosją w świetle obchodów II wojny światowej. Analiza polskiej wersji „Sputnika”

Mgr Marta Barnych, Mitologizacja II wojny światowej a koncepcja Pax Moscovita (Russkij Mir)

Zofia Kwiatkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Sytuacja kobiet w rosyjskiej polityce

Mgr Bożena Bolesta-Wrona (Uniwersytet w Białymstoku), Polityka a nazwy własne zegarków produkowanych w Rosji

PANEL IV C

15.15-16.55

Mgr Anna Mieleszko (Uniwersytet w Białymstoku), Ciągłość instytucjonalna w polityce

Mgr Bartłomiej Orzeł (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu), Model polaryzacyjno-dyfuzyjny vs Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – polityka gospodarcza wobec rolnictwa i obszarów wiejskich

Mgr Arkadiusz Waszkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku), Samorządowa polityka zagraniczna – aspekty prawne i praktyczne

Mgr Sylwia Głuch (Uniwersytet Warszawski), Historia dyplomacji kulturalnej w Europie na przykładzie Francji i Niemiec w kontekście działań Unii Europejskiej

Niedziela, 31 maja 2020

Obrady online

9.00 – 9.55 logowanie się do spotkań

PANEL VA

10.00-11.15

Mgr Natalia Stręk (Uniwersytet Jagielloński), „Krzak? TAK!” – oblicza pierwszej negatywnej kampanii wyborczej w Polsce

Mgr Jakub Maszkiewski (Muzeum Armii Krajowej im gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie), Internet jako platforma propagandowa prawicowego ekstremizmu politycznego

Mgr Monika Machowska (Uniwersytet Jagielloński), Keeping Up With the Kardashians, czyli jak uprawiać wielką politykę za pomocą lajków

przerwa

PANEL VB

10.00-11.15

Mgr Emilia Kępka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Etyka działania służb specjalnych – ile można poświęcić w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa?

Dominika Kuna (Uniwersytet Warszawski), Konflikt zbrojny w Afganistanie w politycznym świetle terroryzmu, mitów oraz polskiej armii

Mgr Maciej Kędzierski (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Przestrzeń kosmiczna – arena nowej wojny

przerwa

PANEL VI A

11.35-12.50

Mgr Tomasz Zieliński (Uniwersytet Jagielloński), Rola kobiet w polityce Demetriusza Poliorketesa na przykładzie jego żony Fili

dr Joanna Wieczorek-Orlikowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Matka-polka czy sfrustrowana feministka? O perspektywach kobiet w polskiej polityce

Mgr Wioleta Wasil-Rusecka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Czy pierwsza dama powinna się tylko ładnie uśmiechać? – rozważania o statusie małżonki Prezydenta RP

PANEL VI B

11.35-12.50

Mgr Magdalena Makówka (Uniwersytet Łódzki), Neutralność króla? Jerzy II wobec zaangażowania się Karola VI w wojnę o sukcesję polską (1733-1735)

Mgr Maria Kądzielska (Uniwersytet Warszawski), Lee Kuan Yew – pragmatyzm w polityce

Mgr Katarzyna Skała (Uniwersytet Gdański), Niezaangażowany generał uwikłany w politykę i popkulturę: przypadek Ante Gotoviny w Chorwacji

przerwa

PANEL VII A

13.10-14.25

Mgr Dominik Karcz (Akademia Ignatianum w Krakowie), Bunt wójta Alberta w kulturze i historii Krakowa

Mgr Sylwia Osojca-Kozłowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze,), Ile polityki historycznej zmieści się w polityce turystycznej? Rzecz o konfliktach w procesie kształtowania produktów turystycznych (na przykładzie Świdnicy i Czerwonego Barona)

Mgr Marta Bainka (Uniwersytet Śląski), Sytuacja mniejszości etnicznych w Europie – kultura i tożsamość zanurzone w polityce

PANEL VII B

13.10-14.25

Mgr Nadia Czachowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kwestionowanie prawa do posiadania własnego języka ze strony władz centralnych a działania kulturowej elity Boszniaków z Sadżaku (1991-2020)

Mgr Albert Guziak (Uniwersytet Warszawski), Język w służbie demagogii politycznej na przykładzie ostatniej kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu

Mgr Aleksandra Kujawiak (Uniwersytet Łódzki), “Polityka w cieniu wirusa” – językowe środki opisu sytuacji epidemicznej w dyskursie publicznym

przerwa obiadowa 14.25-15.30

PANEL VIII A 15.30-16.50

Mgr Irena Lisowska-Szron (Uniwersytet Szczeciński), Zarządzanie kryzysem politycznym

Mgr Bożena Smorczewska-Mickiewicz (Uniwersytet Szczeciński), Społeczno-polityczna sytuacja osób z niepełno sprawnościami

Gabriela Dobińska (Uniwersytet Łódzki), Byli wychowankowie instytucji wychowawczych oraz resocjalizacyjnych w kryzysie bezdomności. Formy wsparcia procesu usamodzielniania

PANEL VIII B 15.30 -16.25

Mgr Jadwiga Clea Moreno-Szypowska (IBL PAN), Sytuacja polityczna Żydów w średniowiecznej Hiszpanii

Mgr Piotr Kruze (Uniwersytet Warszawski), Polityka kolonialna gen. Franco na przykładzie Gwinei Hiszpańskiej

CFP: POLITYKA

online, 30-31 maja 2020

Polityka jest dążeniem do udziału we władzy, wywieraniem wpływu między państwami, lub w obrębie państwa – grupami – tworzącymi państwo. Polityka stanowi swoistego rodzaju sztukę gry dyplomatycznej, propagandowej i wojskowej. To także stwarzanie społecznych i ekonomicznych warunków egzystencjalnych, prowadzących do zaspokojenia potrzeb państwa i zbiorowości. Z tego względu organizatorzy konferencji Polityka zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. nad następującymi zagadnieniami:

 • polityka w perspektywie kulturowej;
 • polityka a realizacje kultury (film, serial, literatura, gry wideo, komiksy etc.);
 • political fiction;
 • polityka w mediach – media tradycyjne i social media; dziennikarstwo polityczne
 • kampanie wyborcze, wybory,  kreowanie wizerunku, polityczne skandale;
 • polityka a kryzysy;
 • historia i polityka;
 • geopolityka;
 • spory polityczne;
 • słynni politycy – historia i współczesność;
 • konflikty zbrojne, działania wywiadowcze etc.;
 • reżimy, tyranie, przewroty, rewolucje, junty wojskowe;
 • dyplomacja;
 • propaganda;
 • kobiety w polityce;
 • ikony polityki, biografie polityków.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres polit.konferencja@gmail.com mija 18 maja 2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 130 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://politykakonferencja.wordpress.com/

Organizatorzy: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz

dr Anna Ambrochowicz-Gajownik

mgr Joanna Brońka